Traducción / Translation

Moltes gràcies per millorar aquest blog amb les vostres aportacions.
No us talleu gens!


10 de maig 2013

Estan matant la música i el regidor Burgués menteix

L'Ajuntament de Sabadell ara fa un any, va carregar contra la cultura amparant-se en les retallades de la Generalitat i va posar en perill la continuïtat dels estudis musicals a Sabadell, incrementant d'una manera brutal i despiadada les quotes de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional de Grau Mitjà de Sabadell.

Les quotes del Conservatori, per exemple, van experimentar increments d'entre el 130% i el 168% en funció del nivell educatiu de què es tractés. No està gens malament! Van introduir criteris de tarifació social, establint uns llindars de renda per l'aplicació de preus reduïts... tot i això, els llindars es van fixar arbitràriament i són curiosament baixos, la qual cosa fa que més del 70% de les famílies es situïn en el llindar superior, havent de pagar, conseqüentment el preu íntegre. En qualsevol cas, fins i tot el tram més baix (que inclou famílies paupèrrimes) experimenta increments respecte al curs anterior de més del 20%. Oletú!

Per acabar de fer-ho bonic, a més d'apujar els preus, van rebaixar l'ajut a les famílies nombroses (fins el curs 2011/2012, com a qualsevol ensenyament reglat, l'ajut cobria un 50% del cost d'inscripció en el cas de famílies nombroses de caràcter general i el 100% en el cas de famílies nombroses de caràcter especial) deixant-ho en un ridícul percentatge (10% i 15% per a les famílies nombroses generals i especials respectivament) sobre l'import de les quotes mensuals, que suposen un 80% de l'import total. És a dir, d'un ajut del 50% es passa a un ajut del 8% i d'un ajut del 100% es passa a un ajut del 12%. Això fa que, un cop fets els càlculs oportuns del que implica l'augment de tarifa i la retallada de subvenció, ens trobem que les famílies nombroses han hagut de suportar increments que oscil·len entre el 323% i el 394%. Oletú!

Per si tanta xifra us ha embolicat, aquí teniu una imatge que ho sintetitza...


Aquest any, tornaran a apujar els preus, però per fortuna sembla que només serà un 2,7%, una xifra que té a veure amb l'IPC, aquesta dada que varia en funció de si es volen apujar tarifes o si s'han de revisar pensions.

I a sobre, hem d'aguantar que el regidor d'Educació, Ramon Burgués, menteixi descaradament en una carta adreçada a totes les famílies de l'alumnat del Conservatori dient que no ha estat tan gran l'augment! Deu ser que encara queda molt d'estil bustos pel consistori sabadellenc!