Traducción / Translation

Moltes gràcies per millorar aquest blog amb les vostres aportacions.
No us talleu gens!


12 de maig 2010

EDO 2010: les meves notes... (03) "La formació en xarxa a les Administracions Públiques i a les organitzacions" (Simposi)

Dolors Reig: Entorns professionals/personals d’aprenentatge a les
organitzacions: proposta per a l’Administració de justícia

Noves abundàncies:
 • Informativa, diversitat de fonts, de continguts, interdisciplinarietat
 • De contextos en els que té lloc l’aprenentatge
 • De recursos per a l’aprenentatge
 • De passió
 • De possibilitats de comunicació-conversació (educomunicació de P. Freire)
 • De poder (autocomunicació de masses [Castells]). Canvi de poder dels mitjans a les audiències
 • De capacitats cognitives (augment) tant a nivell individual com a nivell organitzacional
El cloud computing, tendència a que el programari no s’executi a la màquina, sinó a la xarxa, és una de les aplicacions del concepte de “la informació com a servei”. Un altre exemple clar d’aquesta consideració de servei de la informació són els PLE.

A la web contextual calen criteris de filtratge que determinin l’enfocament i l’elecció d’eines. Els filtres poden ser comportamentals, basats en eines intel·ligents que “aprenen” dels nostres comportaments a la xarxa (com Amazon fa amb els suggeriments a partir del nostre historial de compra i de valoració). Hi ha més tipologies de filtres a aplicar, algunes com les accions de Content Curation Digital que necessiten de l’aplicació humana de criteris preestablerts i que implica la intervenció de persones amb diferents habilitats (entorn web i eines tecnològiques, en la matèria objecte de la comunitat, en documentació...). De fet, tot aquest canvi posa l’èmfasi en el fet que la qüestió no va de tecnologia sinó de metodologia.

Les eines tipus iGoogle o Netvibes (aquesta última és la seleccionada per a les CoPs del Programa Compartim) són molt útils per a millorar la productivitat, tal i com demostren estudis que plantegen que és infinitament més pràctic tenir tot allò rellevant en una mateixa finestra.

Un bon sistema educatiu hauria de perseguir 3 propòsits:
Proveir als qui vulguin aprendre recursos disponibles en qualsevol moment de les seves vides
Empoderar a qui vulgui compartir el que sap per trobar a aquells que vulguin aprendre d’ell
Donar l’oportunitat a tothom que vulgui compartir coneixement de fer-ho públic

Està molt bé mesurar el ROI, però cal incloure també mètriques per valorar el ROPI (el retorn que reben/perceben les persones)

Òscar Dalmau (UB) i Paquita Escoi (Unió de Pagesos): Formació continada al sector agrari mitjançant l’ús de metodologies d’aprenentatge innovadores basades en les noves tecnologies multicanal

La fractura digital a l’entorn rural és molt més gran que a la resta de Catalunya, la qual cosa dificulta tirar endavant un projecte plantejat al voltat de l’aplicació de les tecnologies a la formació continuada del sector agrari.

Van triar per pilotar la formació en e-learning multicanal un curs que tothom del sector ha de fer obligatòriament per garantir que hi havia un element motivador que assegurés la participació. El curs semipresencial va ser acollit amb reticències pel col·lectiu destinatari de la formació i van haver d’insistir per tirar endavant una primera edició que els permetés avaluar l’aplicació de les noves tecnologies a aquest tipus de formació.

Aquest projecte té com a objectiu més enllà de la formació en si mateixa, la formació en competències digitals de manera que es faciliti la incorporació progressiva de les noves tecnologies a diferents processos del sector de cara a explotar més eficientment, aprofitant tots els recursos existents, les explotacions agrícoles o ramaderes.


Òscar Dalmau (UB) i Miguel Ángel Cortés (Banc Sabadell): Programa Laude: Itineraris per funció en Banca

La intenció del Programa Laude és dotar de reconeixement universitari la formació continuada dels professionals de Banc Sabadell.

Un dels apriorismes que es va tenir en compte era que ateses les característiques de l’estructura de la plantilla del grup Banc Sabadell, no es podia programar una oferta formativa uniforme (no volien “cafè per a tothom”) sinó que s’havien d’establir (i així ho han fet) itineraris formatius d’acord amb les diferents funcions desenvolupades. El pla de formació codissenyat amb la UB permet participar en tres diferents mestratges, passant prèviament per mòduls de formació continuada i de postgrau que plantegen camins diferents en funció de l’itinerari funcional de cadascú. La UB ha revisat la formació de BS des de les vessants de continguts, metodològica i tecnològica.

La formació (amb reconeixement universitari) es va plantejar com a voluntària i subvencionada i ha comptat amb una participació d’un 70% de la plantilla disposada a fer l’esforç addicional que suposava la formació, que segons Cortés els indica el nivell de compromís de la plantilla de BS.


Fulgencio Aledo: La experiencia del E-learning en el IVAP: Presente y Futuro
L’IVAP és l’òrgan formatiu del personal de les administracions públiques d’Euskal Herria (5.000 persones d’administració general, 8.000 d’administració foral i 20.000 d’administració local) i que té tres grans àrees d’actuació:
 • Euskaldunització del funcionariat
 • Edicions i Publicacions
 • Recursos humans
L’IVAP posa en marxa KZgunea, una xarxa de centres d’accés obert amb ordinadors connectats a la xarxa, amb l’objectiu de garantir que tots els ciutadans tenen accés a Internet i el que és més important, a les possibilitats de formar-se en competències digitals.

El model formatiu de l’IVAP s’estructura a través de diferents pilars:
 • Continguts en línia
 • Sessions presencials
 • Exàmens presencials o en línia (són centre certificador)
 • Certificació
 • Convocatòries mensuals
Pel que fa a l’eina tecnològica, utilitzen la plataforma SABA, però tot apunta a que hi ha la voluntat del govern basc d’anar cap a la utilització de programari lliure. Per minimitzar l’impacte de la formació sobre la prestació del servei públic, dins l’horari laboral limiten l’accés dels treballadors públics a un temps determinat (màxim de 90 minuts) i durant una franja horària concreta (8 a 10 hores), però fora de l’horari de treball l’accés és permanentment obert.

Els projectes que es proposen atacar són:
 1. Creació d’àrees per compartir recursos
 2. Creació d’àrees per recuperar informació
 3. Comunitats virtuals (estan aplicant el treball en comunitats virtuals en els programes de formació de directius)
 4. Web 2.0, 3.0...
I els reptes de futur de l’IVAP:
 • Desenvolupament del model formatiu en línia
 • La formació dom a procés
 • Gestió de la formació associada a competències (continguts i itineraris formatius personalitzats)
 • Programari lliure
 • Multiplicitat de dispositius (multicanal)
 • Idiomes (minimitzar les barreres lingüístiques)
 • Col·laboració dins el marc europeu
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

M'agradarà conèixer la teva opinió... anima't!